Ogłoszenie dotyczące aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

środa, 5 czerwiec 2019

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda” informujemy, że od czerwca do września 2019 r. zostanie przeprowadzona przez firmę EPH sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie prosimy wszystkie osoby o przekazanie informacji o posiadanym azbeście w szczególności azbeście zdemontowanym z budynków i składowanym na posesji. Informacje można przesłać pocztą elektroniczną na adres lub , telefonicznie pod numerem 89 512-69-31 i 89 512-67-77 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10 w Stawigudzie pok. 11 lub 12.

Informacje należy przekazać do 15 czerwca 2019 r.