Taryfy zaopatrzenia w wodę

wtorek, 11 czerwiec 2019

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018 roku wprowadza się od dnia 14 czerwca 2019 roku na terenie Gminy Stawiguda nowe stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków:

Taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków