RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

środa, 12 czerwiec 2019

W dniu wczorajszym (11.06) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie odbyło się spotkanie organizowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Stawigudzie i Gminę Stawiguda dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych działaczy.


Niezwykła frekwencja oraz wczorajsza upalna temperatura spowodowała, że atmosfera była na prawdę gorąca. Gościem spotkania była Pani Agnieszka Zabłocka, Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która przedstawiła obecnym nowe wzory ofert oraz zmotywowała wszystkich do dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności.

Po zakończeniu części informacyjno-szkoleniowej wszyscy udaliśmy się na przygotowane wspólne ognisko.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych za udział i zainteresowanie dalszą współpracą.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Tomaszkowo
Stowarzyszenie "Zrzeszenie Majdy-Kręsk"
RUŚ NAD ŁYNĄ
KS Fortuna Gągławki
Teatr Prawie Dorosły z Bartąga
GKS STAWIGUDA
Sołectwo Wymój
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda
Stowarzyszenie Miłośników Plusk
Koło Gospodyń Wiejskich w Rusi " Baby Ruśkie "
Koło Gospodyń Wiejskich w Stawigudzie
Stowarzyszenie Dajmy Szansę
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dorotowa
Stajnia Popis
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Dzieci "Nad Łyną"
Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie
Miłośnicy Plusk
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie