Informacja - Ograniczenie poboru wody z wodociągu gminnego

piątek, 14 czerwiec 2019

W związku z trwającym okresem suszy oraz niemożliwym do przewidzenia zwiększonym poborem wody z wodociągów. Urząd Gminy Stawiguda zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej do czasu zmiany sytuacji pogodowej.

W szczególności chodzi o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno - bytowe t.j. nie podlewanie trawników, klombów, ogrodów warzywnych, upraw działkowych i rolnych, szklarni ogrodowych, napełnianie oczek wodnych i basenów przydomowych, mycie samochodów.

Prosimy wszystkich użytkowników o pobór wody tylko do niezbędnych potrzeb bytowych.

Szczegóły ograniczenia poboru wody z wodociągu gminnego w Zarządzeniu nr 64/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.