Ogólnopolski Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

wtorek, 18 czerwiec 2019

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że uruchomiony został krajowy Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Program realizowany będzie w latach 2019–2023.

Dotacje udzielane będą przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW 

http://wfosigw.olsztyn.pl/2019/06/11/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/