Informacja - świadczenia "500+", "300+"

środa, 17 lipiec 2019

W odpowiedzi na liczne zapytania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie uprzejmie informuje o braku konieczności kontaktu telefonicznego / mailowego w celu potwierdzenia wpłynięcia wniosków dotyczących świadczeń 500+ oraz 300+ złożonych drogą elektroniczną przez portal:

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP) otrzymujecie Państwo na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

Każdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest analizowany przez organ prowadzący w Gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a organ prowadzący w Gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Ponadto informujemy, że kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych  możliwy jest pod nr (89) 512 69 00 oraz 662 117 817 w każdą środę w godz. 8:00 do 12:00.