INFORMACJA - harmonogram odczytu wodomierzy

piątek, 19 lipiec 2019

W związku z trwającymi pracami nad wymianą wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu zużycia wody Urząd Gminy informuje, że faktury za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki będą wystawiane w trzy miesięcznych okresach rozliczeniowych. W związku z powyższym prosimy o podawanie odczytów wodomierzy głównych i ogrodowych, do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem. 

Istnieje możliwość rozliczeń miesięcznych oraz dwumiesięcznych, kontakt pod nr tel. 89 512-69-40.
Prosimy o zgłaszanie stanu licznika wody do Urzędu Gminy w Stawigudzie pod nr tel.: 89 512-69-40 lub na adres e-mail: .

Harmonogram dostępny tutaj