INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

poniedziałek, 29 lipiec 2019

RADA GMINY

STAWIGUDA

 

INFORMACJA

O SESJI RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zwołuję XI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy.                             

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Przyjęcie projektów uchwał:

1. Uchwała nr XI/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

2. Uchwały nr XI/80/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029.

3. Uchwały nr XI/81/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

  1. Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kołakowski