Program "Posiłek w szkole i w domu"

środa, 7 sierpień 2019

Możliwość składania wniosków na dożywianie dzieci na rok szkolny 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzieci z terenu gminy Stawiguda mają możliwość skorzystać z bezpłatnego dożywiania w szkołach, przedszkolach i żłobkach w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792 zł, oraz spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 01.09.2019 do 31.12.2019 r. wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie (ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda).

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty lub emerytury itp.);

- osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 

Pracownik socjalny udaje się do wnioskodawcy w celu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia określonych wymogów.

Pomoc w formie posiłku przysługuje rodzinom, które za pomocą własnych starań nie są w stanie zapewnić go dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr tel. 89 512 62 02.