Informacja - składanie wniosków "Dobry Start"

wtorek, 24 wrzesień 2019

 

Informacja

Wszystkim, którzy nie złożyli jeszcze wniosków przypominamy, że termin składania wniosków „Dobry Start” na rok szkolny 2019/2020  upływa 30 listopada 2019 r.

Wniosek składamy ze względu na miejsce ZAMIESZKANIA.

300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Stawiguda mogą złożyć wniosek: