INFORMACJA !!! - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

środa, 25 wrzesień 2019

Zmiana rachunku bankowego dla opłat należności

UWAGA!

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że z dniem 25 września 2019r. uległ zmianie numer rachunku bankowego dla opłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności należy wpłacać na poniżej wymieniony rachunek bankowy:

17 8823 0007 2004 0100 1973 0055