Informacja - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg - Ruś - Etap I"

czwartek, 3 październik 2019

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca ww. zadania informuje, iż w związku z wbijaniem ścianek szczelnych na ww. inwestycji nastąpią utrudnienia w postaci braku przejezdności od skrzyżowania w centrum m. Ruś w stronę Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II.

Przewidywany termin występowania utrudnień:

 04.10.2019 r. - 13.10.2019 r w godzinach 8:00 - 17:00 (łącznie z sobotą i niedzielą).

W związku z powyższym możliwość dojazdu do Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn II  będzie możliwy wyznaczonym objazdem przez m. Gągławki.