Komunikat POLICJI

środa, 9 październik 2019
W lipcu 2018 roku nastąpiła zmiana organizacji ruchu dla pojazdów ciężarowych w Stawigudzie. Policjanci przypominają kierowcom jak prawidłowo poruszać się na drodze, której dotyczą zmienione przepisy oraz o konsekwencjach wynikających z ich nieprzestrzegania.
 
Policjanci z Posterunku Policji w Stawigudzie informują, że na ulicy Warszawskiej (część brukowana) od lipca 2018 roku obowiązuje znak B-5 „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton”. Z inicjatywy funkcjonariuszy, na obu rondach przed wjazdem do miejscowości zostały również ustawione znaki F-13 „przejazd tranzytowy”, które wskazują kierowcom samochodów ciężarowych drogi, którymi ich przejazd jest dozwolony.
 
Dojazd do miejscowości: Stawiguda, Pluski, Rybaki dla pojazdów ciężarowych odbywa się drogą serwisową równoległą do S-51, następnie należy skręcić w lewo w ulicę Jarzębinową, przejechać pod mostem pod drogą S-51 i ponownie skręcić w lewo w ulicę Warszawską, która na odcinku do ulicy Olsztyńskiej nie jest objęta zakazem.
 
Niestosowanie się do znaku B-5 jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 3 punkty karne.