Informacja - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg - Ruś - Etap I"

czwartek, 10 październik 2019

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg – Ruś – Etap I”, informuje iż w dniu 12.10.2019 r. utrudniony będzie przejazd na odcinku drogi Bartąg-Ruś od skrzyżowania w kierunku m. Gągławki w m.Ruś (tzw. wąwóz) do końca przebudowywanego odcinka tj. wiaduktu Obwodnicy Olsztyna w związku z wykonywaniem przepustów w korpusie drogi.

Brak możliwości wykonania przepustów przy połówkowym zamknięciu drogi podyktowany jest faktem, iż istniejąca droga jest zbyt wąska i ograniczona w skrajni z jednej strony nasypu, a z drugiej strony skarpą przez co uniemożliwione jest wykonanie tzw. "mijanki” dla pojazdów.

W związku z powyższym w celu usprawnienia komunikacji do m. Ruś na odcinku drogi pomiędzy miejscowością Bartąg i Ruś na skrzyżowaniu w kierunku miejscowości Gągławki, jak również w m. Ruś na skrzyżowaniu prowadzącym do m. Gągławki (tzw. wąwóz) ruch kierowany będzie ręcznie przez wyznaczone osoby do kierowania ruchem ręcznym. Ponadto przebieg objazdu przez m. Gągławki będzie oznakowany odpowiednimi tablicami informacyjnymi.