Sprawy w urzędzie załatwimy z domu

środa, 16 październik 2019

Mieszkańcy naszej gminy skorzystają na rozwiązaniach, które ułatwią im codzienne życie.

Sprawa dotyczy wprowadzenia w życie systemów z usługami elektronicznymi. Wartość naszego projektu oszacowaliśmy na około 1,4 mln zł. By móc go zrealizować wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie go w wysokości ponad 1,1 zł. Decyzja była dla nas pozytywna. W tej sprawie podpisana została już umowa i możemy przystępować do wdrożenia w życie e-usług. Na początku w przetargu wybrany zostanie firma, która to zrobi. To bardzo ważna inwestycja w podnoszenie jakości życia mieszkańców naszej gminy. Na pewno zmiana będzie odczuwalna.

E-usługi dają wiele możliwości. – To na przykład możliwość złożenia wniosku bez konieczności wizyty w urzędzie, dochodzą do tego płatności dokonywane on-line za pośrednictwem internetu, to także możliwość monitorowania postępu w załatwianiu spraw oraz informacja o jej zakończeniu – mówi Michał Kontraktowicz, Wójt Gminy Stawiguda. - System ma umożliwić mieszkańcom 24h/dobę wirtualny dostęp do urzędu oraz do połączonych z systemem podmiotów. Każdy w dowolnej chwili może uzyskać potrzebne informacje lub przeprowadzić e-operacje związane z indywidualnym kontem mieszkańca.

 

Inne korzyści:

* dostęp do wygodnego narzędzia, poprzez które można wpływać na swoje otoczenie, np.: zgłoszenie usterki

* możliwość zamieszczenia ogłoszenia, np.: dotyczące zaginięcia zwierzęcia, drobnej sąsiedzkiej wymiany handlowej,

*możliwość zamieszczenia oferty pracy

* możliwość zgłoszenia do publikacji wydarzeń prywatnych i inicjatyw lokalnych np. ogłoszenie inicjatywy lokalnej organizacji turystycznej w celu oczyszczania lokalnych szlaków turystycznych