Bezpłatna infolinia dla bezdomnych

poniedziałek, 4 listopad 2019

Od dnia 1 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu:

800 - 165 - 320

osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Infolinia działać będzie do dnia 31 marca 2020 r.