Komunikat dot. Gminnej Komunikacji Publicznej

piątek, 22 listopad 2019

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 listopada 2019 r. oraz ostatnich Państwa uwag dotyczących funkcjonowania Gminnej Komunikacji Publicznej w zakresie dowozu dzieci do szkół, po raz kolejny informujemy, iż dowozem dzieci do szkół, w okresie przejściowym tj. od 18 do 30 listopada br. będzie zajmował się również dotychczasowy przewoźnik. Tym samym dzieci we wskazanym okresie mogą korzystać z obydwu form transportu. Pragniemy również podkreślić, że jest to tylko czasowe rozwiązanie w okresie przejściowym, ponieważ od 1 grudnia br. funkcjonować będzie tylko i wyłącznie Gminna Komunikacja Publiczna.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy Stawiguda odbyło się spotkanie z Przewoźnikiem (który wykonuje usługę dowozu dzieci do szkoły podstawowej w Rusi oraz jej filii w Bartągu) dotyczące należytego wykonywania warunków umowy i kursowania zgodnie z obowiązującym do tej pory jego rozkładem jazdy. Przewoźnik zapewnił o dalszym prawidłowym realizowaniu przewozów zgodnie z obowiązującym go rozkładem do dnia 30 listopada br.

Mam nadzieję, iż dzisiejsze rozmowy pozwolą Nam wszystkim na jak najmniej uciążliwy sposób przejścia do korzystania z Gminnej Komunikacji Publicznej