Kampania "Biała wstążka"

piątek, 29 listopad 2019

Po raz kolejny Wójt Gminy Stawiguda oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stawigudzie włączyli się do akcji w ramach Kampanii "Białej Wstążki", która trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku do akcji przyłączyły się ZS-P w Stawigudzie i Szkoła Podstawowa w Rusi.

Dnia 25 listopada 2019 r w Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej w Stawigudzie w ramach “Otwartych Drzwi” dyżur pełnili  specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawigudzie, dzielnicowa z PP w Stawigudzie, kierownik GOPS w Stawigudzie, prawnik, psyholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie i przedstawiciel Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawigudzie.

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

W ramach akcji Panom przypinano białe wstążki. To symbol ich deklaracji, że są przeciwni przemocy wobec kobiet i będą reagowali, widząc agresję wobec kobiet.

 

 

 

Kampania "Biała wstążka"

Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 1Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 2Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 3Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 4Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 5Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 6Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 7Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 8Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 9Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 10Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 11Kampania "Biała wstążka" - zdjęcie 12