Informacja dot. Gminnej Komunikacji Publicznej

sobota, 30 listopad 2019

Szanowni Państwo.

Od dnia 18.11.2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Gminna Komunikacja Publiczna. Do końca listopada roku 2019 roku w ramach okresu przejściowego funkcjonowała ona wspólnie z dotychczasowymi przewoźnikami (funkcjonowały dwa rozkłady jazdy). Okres ten z dniem 1.12.2019 roku właśnie się kończy. W związku z powyższym przypominamy iż, od poniedziałku tj. 2.12 2019 r. obowiązuje Nas jeden rozkład jazdy. Tak jak do tej pory jest on dostępny na stronie Urzędu Gminy Stawiguda w zakładce https://www.stawiguda.pl/komunikacja.