Ogłoszenie / Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r.

poniedziałek, 9 grudzień 2019

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych, położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr S51 oraz terenów mieszkaniowych, położonych przy ul. Wagi, w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść Obwieszczenia z dnia 9 grudnia 2019 r.

Projekt Uchwały

Załącznik nr 1A do projektu Uchwały

Załącznik nr 1B do projektu Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1A do prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1B do prognozy oddziaływania na środowisko