Nowe ścieżki rowerowe za miliony złotych

poniedziałek, 30 grudzień 2019

Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście ich odcinków. Środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej". Najwięcej pieniędzy na ten cel pójdzie do gminy Stawiguda.

- Wartość całego projektu to ponad 7,7 mln zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi około 6,6 mln zł - mówi Michał Kontraktowicz, Wójt Gminy Stawiguda. - Dzięki temu wykonamy 11 projektów.

W ramach tych projektów powstanie m.in. ścieżka rowerowa i także trakt pieszy, które połączą Bartąg z Barążkiem, Bartąg z Rusią. Dodatkowo powstanie trakt pieszo-rowerowy łączący Wymój ze Stawigudą, powstanie trakt pieszy z elementami edukacji ekologicznej w Rusi, nowy szlak zostanie urządzony przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie. W Bartążku wybudowany zostanie aromapark. 

- Te inwestycje w sposób zdecydowany podniosą turystyczno-rekreacyjny charakter miejscowości naszej gminy, co powinno przełożyć się na zwiększenie naszej atrakcyjności - mówi Wójt Michał Kontraktowicz. - Chcemy iść za ciosem i przygotowujemy się do sięgnięcia po kolejne pieniądze na rozbudowę kolejnych kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. 

To zostanie wybudowane:
Zadanie 1
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu
Zadanie 2
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Bartąg i Bartążek
Zadanie 3
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś
Zadanie 4
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą
Zadanie 5
Budowa traktu pieszego z elementami edukacji ekologicznej w Rusi
Zadanie 6
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie 
Zadanie 7
Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami edukacji ekologicznej w Stawigudzie
Zadanie 8
Budowa aromaparku z elementami edukacji ekologicznej w Bartążku
Zadanie 9
Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej 
Zadanie 10 
Utworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej wzdłuż ul. Przyrodniczej w Bartągu
Zadanie 11
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejscu odpoczynku przy szlaku rowerowym w Tomaszkowie