Nabór uzupełniający Kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2020-2023

wtorek, 7 styczeń 2020

 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie wystąpił do Rady Gminy Stawiguda o dokonanie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

- do Sądu Rejonowego w Olsztynie – ogółem 3 ławników

w tym z zakresu prawa pracy – 2 ławników

Termin składania dokumentów upływa 17 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły naboru w poniższych załącznikach: