Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

wtorek, 28 styczeń 2020

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ogłoszonych Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda nr 7 z dnia 24.01.2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda nr 8 z dnia 24.01.2020

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.02.2020 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89) 512 64 77 – osoba do kontaktu: p. Monika Grzymowicz.