Otwarte Konkursy Ofert dla NGO

środa, 29 styczeń 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania wniosków w Otwartych Konkursach Ofert!

W załączeniu trzy Zarządzenia Wójta Gminy Stawiguda dotyczące konkursów:

1. Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie 7/2019

Oferta

Sprawozdanie

2. Otwarty konkurs Ofert na wsparcie realizacji wymienionych zadań (pula środków w obecnym roku to 70.000 zł!!)

Zarządzenie 8/2019

Oferta

Sprawozdanie

3. Na dofinansowanie wkładu własnego organizacji przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, inne niż z budżetu Gminy Stawiguda

Zarządzenie 9/2019

Oferta

Sprawozdanie

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu: , tel. 89 512 64 77