Komunikat z dnia 17.03.2020 r. - w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Stawigudzie

wtorek 17 marca 2020

UWAGA!!!

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, określanego „koronawirusem”, ograniczamy do minimum wizyty w Urzędzie Gminy Stawiguda oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Od dnia 17.03.2020 r. wszelkie podania, wnioski i dokumenty można złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz GOPS w ulokowanej skrzynce podawczej przy głównym wejściu do budynku.

 

Wszystkie komunikaty dotyczące pracy Urzędu w okresie zagrożenia epidemiologicznego dostępne są na stronie: www.stawiguda.pl/koronawirus

Urzędnicy pracują więc zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie pilnych spraw:

  • poprzez pocztę elektroniczną w przypadku Urzędu Gminy:
  • poprzez pocztę elektroniczną w przypadku GOPS:
  • poprzez platformę ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • poprzez platformę e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/

Prosimy o powstrzymanie się od wizyt w urzędzie i ograniczenie ich wyłącznie do sytuacji wyjątkowych. Za niezbędne jest wcześniejsze umówienie wizyty poprzez kontakt z danym referatem.

 

Kontakty – Urząd Gminy

Sekretariat - 89-5126475

Referat Finansowo-Budżetowy – 89-5126836

Referat Gospodarki Komunalnej – 89-5126941

Referat Ochrony Środowiska i Promocji – 89-5126477

Referat Gospodarki Nieruchomościami – 89-5126920

Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych – 89-5126839

Skarbnik – 89-5126256

Referat Podatków i Opłat – 89-5126478

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – 89-5126581

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – 89-5126582

Urząd Stanu Cywilnego i meldunki – 89-5126165

Kadry i stanowisko ds. oświaty ­– 89-5126476

Adres e-mail:

Kontakty – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni - 882 039 967, 89 512 69 01

Świadczenia rodzinne i świadczenia 500 + - 89 512 69 00, 662 117 817

Adres e-mail: