Komunikat - ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Stawigudzie - wpisy do CEIDG

środa 18 marca 2020

UWAGA!!!

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, określanego „koronawirusem”, prosimy o powstrzymanie się od wizyt  w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Od dnia 18.03.2020 r. wszelkich zmian dotyczących szeroko rozumianego wpisu do CEIDG należy dokonywać poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Ważne odnośniki do strony internetowej CEIDG:

Uwaga
Jeżeli chcesz złożyć wniosek elektronicznie, musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany i zarejestrować się w systemie CEIDG.
 
 

W razie wszelkich pytań mozna kontaktować się telefonicznie z pracownikiem urzędu pod nr tel. 607-757-003