Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert SPORT 2020

piątek, 17 kwiecień 2020

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki II Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy – „SPORT II 2020“

 

W wyznaczonym  w Zarządzeniu nr 24/2020 z dnia 12.03.2020 r. terminie składania ofert konkursowych to jest do dnia 03 kwietnia 2020 r. wpłynęły łącznie 2 oferty:

 

OFERTA 1 – Gminny Klub Kolarski Stawiguda

Nazwa projektu: „Wspieranie i upowszechnianie kolarstwa wśród mieszkańców Gminy Stawiguda przez Gminny Klub Kolarski w Stawigudzie“

przyznana kwota dotacji 13.000 zł

 

OFERTA 2 – Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda

Nazwa projektu: „Wspieranie i upowszechnianie tenisa ziemnego przez klub sportowy wraz

z utrzymaniem kortów tenisowych w Stawigudzie“

przyznana kwota dotacji 2.848,31 zł

 

Na podstawie dokonanej oceny ofert przez komisję konkursową wybrano oferty przyznając im wskazane wyżej dofinansowania. Łączna kwota udzielonego wsparcia w II Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wyniosło – 15.848,31 zł

 

Gmina przeznaczyła na działania w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020 łączną kwotę: 170 000 zł.