Sprawy mieszkańców załatwiane są na bieżąco

piątek, 24 kwiecień 2020

Rozmowa z Michałem Kontraktowiczem, Wójtem Gminy Stawiguda

Sprawy mieszkańców załatwiane są na bieżąco

Jak funkcjonuje Urząd Gminy w Stawigudzie w czasach koronawirusa?
Michał Kontraktowicz, Wójt Gminy Stawiguda:
- Urząd Gminy w Stawigudzie na bieżąco załatwia sprawy mieszkańców. I choć dziś trudno mówić o normalności to np. Urząd Stanu Cywilnego, w którym można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi - działa. Funkcjonują wodociągi, na bieżąco odbierane są odpady. Koronawirus wpłynął na pewno na samą organizację pracy. Cześć naszych pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie z domów, reszta w urzędzie. Następnie wymieniają się one, tak by ograniczyć w jak największym stopniu możliwość kontaktów. Należy też wziąć pod uwagę, że spadła frekwencja w naszym urzędzie i naszych placówkach. To między innymi rodzice, którzy chcą zapewnić opiekę swoim dzieciom, to także osoby przebywające na zwolnieniach. To jednak nie wpływa na obsługę naszych mieszkańców, choć oczywiście apeluję do nich o ograniczenie wizyt w urzędzie.

W jaki sposób mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy?
Możliwości jest kilka. Jeżeli jest to możliwe, to prosimy o zgłaszanie wniosków i zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub telefonicznie. Podania i wnioski oraz inne dokumenty można takze wrzucać osobiście do urny wystawionej przed głównym wejście do Urzędu Gminy. Jest ona na bieżąco sprawdzana a znajdujące się tam materiały rozdysponowywane do poszczególnych referatów.

Przed wprowadzeniem ogólnopolskiej kwarantanny, która zakłada m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, w urzędzie rozpoczęto wiele spraw związanych m.in. z planowanymi inwestycjami. Jak koronawirus na nie wpłynął?
Życie musi się toczyć dalej. I dziś musimy myśleć o tym, co będzie za kilka miesięcy. Dlatego dla nas nic się nie zmieniło. Z inwestorami prowadzimy rozmowy, choćby zdalnie, bo wiemy, że najważniejszą sprawą będzie zapewnienie naszym mieszkańcom miejsc pracy w przyszłości. To dla nas priorytet. Odbywają się - zdalnie - sesje rady gminy, na których podejmowane są uchwały niezbędne do normalnego funkcjonowania gminy. Normalnym trybem idą także przetargi, które mają polepszyć poziom życia mieszkańców naszej gminy.