Inwestycja Gryźliny

piątek, 24 kwiecień 2020

Drodzy mieszkańcy Gmina Stawiguda, została utworzona strona do informowania o inwestycji, która potencjalnie może powstać w Gryźlinach. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH prowadzi aktualnie obsługę projektu, w ramach którego inwestor planuje ponieść nakłady w wysokości 300 mln EUR oraz utworzyć 500 nowych miejsc pracy. 

Firma panuje budowę zakładu skoncentrowanego na wytwarzaniu wysokiej klasy materiałów z litego drewna wykorzystywanych w sektorze budowlanym. Na potrzeby inwestycji poszukiwany jest teren o minimalnej powierzchni 70 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W związku z tym w lutym z inicjatywy Starosty Olsztyńskiego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbyło się spotkanie z potencjalnym inwestorem, którego celem było wstępne zapoznanie z planowaną inwestycją oraz przedstawienie terenu lądowiska w Gryźlinach, który mógłby być potencjalnie przeznaczony pod inwestycję. 

Grupa binderholz planuje utworzyć w Polsce nową lokalizację produkcji do wytwarzania produktów z drewna litego przy wykorzystaniu sosny i świerku.

 

Już wkrótce więcej infomacji dostępnych w podanych poniżej linkach:

#inwestycja #Gryźliny #Binderholz

www.stawiguda.pl/inwestycja-gryzliny