Nie wrzucajmy baterii do odpadów zmieszanych !

piątek, 12 czerwiec 2020

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, do którego dostarczane są odpady komunalne z terenu gminy Stawiguda, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pożarowe wynikające z wyrzucania przez mieszkańców do odpadów ogólnych (zmieszanych) urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe.
W  dniu 18.04.2020 r. doszło do zapalenia się odpadów na linii ZUOK na skutek uszkodzenia przez rozdrabniacz znajdującego się w odpadzie powerbanku Platinet PMPB20PAB, z baterią litowo-jonową o poj. 20000 mAh.
Zdarzenie zostało opanowane przy użyciu sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu Zakładu, nie doszło do uszkodzenia maszyn. Urządzenia z bateriami litowo-jonowymi, takie jak laptopy, tablety, powerbanki, smartfony wyrzucane do odpadów zmieszanych, są zagrożeniem dla funkcjonowania pojazdów komunalnych, instalacji ze względu na możliwość wybuchu / gwałtownego zapalenia się w momencie rozszczelnienia baterii, a także stanowią zagrożenie dla osób pracujących w Zakładzie. Niewielki sprzęt elektroniczny może spowodować duże straty, włącznie z utratą całego Zakładu przetwarzania odpadów.
Mając powyższe na uwadze proszę o prawidłową segregację odpadów komunalnych. Jednocześnie przypominam, że niepotrzebny sprzęt elektroniczny można zostawić bezpłatnie w sklepach sprzedających urządzenia rtv/agd, przekazać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy Torfowej 4 w Stawigudzie lub wystawiać do zabrania przed nieruchomość w czasie objazdowych zbiórek odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów.