2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin

poniedziałek, 15 czerwiec 2020

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin jest kluczową inicjatywą, której celem jest budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pragnie zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin w działaniach pozarolniczych.

Pamiętać należy, że środki ochrony roślin pozwalają skutecznie walczyć z chorobami i szkodnikami roślin, ale niewątpliwym zagrożeniem dla ludzi i środowiska naturalnego może być ich nieodpowiedzialne stosowanie. Dlatego zabiegów z użyciem pestycydów nie powinno się wykonywać bez posiadania podstawowej wiedzy o tych preparatach oraz obowiązujących przepisach.

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich etykietach, którym nie upłynął termin ważności do użycia.

Więcej informacji dotyczących m.in. stosowania środków ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pszczół i innych owadów pożytecznych można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie https://piorin.gov.pl/wiorin/warminsko-mazurskie/