Moja Mała Ojczyzna

niedziela, 28 czerwiec 2020

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury oraz koła gospodyń wiejskich.

W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów  (wys. wsparcia 30.000 zł, wkład własny 0%)

 

Termin składania wniosków:

31 lipca 2020

 

Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

 

Kontakt:

Konrad Pytlakowski

Tel.: 60164771