Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiguda

środa, 1 lipiec 2020

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 18 czerwca 2020r. podjęła nową uchwałę Nr XXII/187/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020r. poz. 2750)

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 sierpnia 2020r. i są następujące:

 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

  • 20, 00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów,
  • 40,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.