INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

wtorek, 28 lipiec 2020

RADA GMINY
STAWIGUDA


INFORMACJA
O SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się zdalnie dnia 31 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 16:00.


Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
II. Przedstawienie porządku obrad sesji.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Przyjęcie projektów uchwał:


1. Uchwała nr XXIII/196/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;

2. Uchwały nr XXIII/197/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.

V. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski