Trening Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

piątek, 31 lipiec 2020

Wójt Gminy Stawiguda - Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w sobotę 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu syren alarmowych na terenie gminy.

Wybór daty i godzina treningu wpisuje się jednocześnie w obchody upamiętniające 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Informacje na temat Powstania Warszawskiego: dostępne są na stronie: www.1944.pl


Załącznik:

Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego