"Aktywny przedszkolak II edycja"

czwartek, 27 sierpień 2020

Stowarzyszenie "Razem Możemy Więcej" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego - "Aktywny przedszkolak II edycja" -
z zakresu realizacji zadania Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pliki do pobrania:

- Informacja i wzór oferty