KOMISJE RADY GMINY 14.09.2020 r.

środa, 9 wrzesień 2020

KOMISJE RADY GMINY

 

Informujemy, że w dniu 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 zdalnie oraz w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy według zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY 

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Gietrzwałdzkiej;

2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Pluski, gmina Stawiguda, przy ul. Polnej i ul. Słonecznej;

3. nadania nazwy ulicy „Rozwojowa” w miejscowości Tomaszkowo, gmina Stawiguda;

4. nadania nazwy ulicy „Hebanowa” i ulicy „Iglasta” w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda;

5. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stawiguda i nadania jej statutu.

II. Sprawy różne.

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI  

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda;

2. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stawiguda i nadania jej statutu.

II. Sprawy różne.

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Proponowany porządek obrad:

I . Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;

2. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok;

3. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stawiguda i nadania jej statutu.

II. Sprawy różne.