INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

czwartek, 10 wrzesień 2020
RADA GMINY
STAWIGUDA

 

INFORMACJA
O SESJI RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję XXV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się zdalnie 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RG .
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RG.
5. Przyjęcie projektów uchwał:
5.1. Uchwała nr XXV/200/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
5.2. Uchwała nr XXV/201/2020  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
5.3. Uchwała nr XXV/202/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stawiguda i nadania jej statutu;
5.4. Uchwała nr XXV/203/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Gietrzwałdzkiej;
5.5. Uchwała nr XXV/204/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Pluski, gmina Stawiguda, przy ul. Polnej i ul. Słonecznej;
5.6. Uchwała nr XXV/205/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy „Rozwojowa” w miejscowości Tomaszkowo, gmina Stawiguda;
5.7. Uchwała nr XXV/206/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy „Hebanowa” i ulicy „Iglasta” w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda;
5.8. Uchwała nr XXV/207/2020 w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda;
5.9. Uchwała nr XXV/208/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;
5.10. Uchwała nr XXV/209/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady

             /-/ Grzegorz Kołakowski