INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

wtorek, 22 wrzesień 2020
RADA GMINY
STAWIGUDA

 

INFORMACJA
O SESJI RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się zdalnie dnia 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Przyjęcie projektów uchwał:

1. Uchwała nr XXVI/211/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;

2. Uchwały nr XXVI/212/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.

  1. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady

         /-/ Grzegorz Kołakowski