Informacja o złożeniu I oferty Stowarzyszenia "Teatr Prawie Dorosły"

piątek, 2 październik 2020

Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego – Warsztaty teatralne – do spektaklu "Wielebni" S. Mrożka - z zakresu realizacji zadania Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda.