Bezpłatna infolinia dla bezdomnych

poniedziałek, 2 listopad 2020

Od dnia 1 listopada 2020 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uruchomiona zostanie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu:

800 - 165 - 320

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Infolinia działać będzie do dnia 31 marca 2021 r.