Informacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś - Bartąg (etap II)

poniedziałek, 23 listopad 2020

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że od dnia 24 listopada 2020 r. (wtorek) godz. 12:00 rozpocznie się realizacja robót związanych z ułożeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1372N Ruś - Bartąg (II etap zadania). Prace potrwają do dnia 28 listopada 2020 r. (włącznie). Z związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w przejezdności remontowanego odcinka drogi. Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego czuwać będzie personel kierujący ruchem.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.