Komunikat - Prace budowlane w Jarotach

piątek, 27 listopad 2020

Informujemy, że rozpoczynają się roboty związane z budową oświetlenia na ulicy Porcelanowej i Kryształowej w miejscowości Jaroty. Wykonawca rozpoczyna budowę od ulicy Kryształowej. Mieszkańców ulicy Porcelanowej uprzejmie prosimy o współpracę z Wykonawcą i uprzątnięcie terenów przed posesjami (np. poprzez demontaż płotków), gdzie będzie biec linia kablowa, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w wykonane zagospodarowanie terenu przed posesjami.

Za utrudnienia przepraszamy