Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

środa, 17 luty 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy na cele użyteczności publicznej.

Załącznik: