Informacja dot. dystrybucji maseczek

poniedziałek, 15 marzec 2021

Gmina Stawiguda od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych otrzymała 41 tysięcy maseczek. Na każdego mieszkańca przeznaczone są cztery maseczki.

Maseczki na terenie Gminy Stawiguda będzie można odebrać w następujących miejscach i terminach:

 1. Bartąg – Przedszkole ul. Nad Łyną 57 czerwony namiot z napisem OSP Bartąg dnia 16.03.2021r. (wtorek) od godz. 730 do 900
 2. Jaroty – ul. Bartąska Blok nr 124 czerwony namiot z napisem OSP dnia 16.03.2021r. (wtorek) od godz. 1600 do 1730.
 3. Bartąg - ul. Tęczowy Las okolice Apteki Sana czerwony namiot z napisem OSP Bartąg, dnia 17.03.2021r. (środa) od godz. 1600 do 1730.
 4. Jaroty - ul. Stawigudzka okolice przystanku czerwony namiot z napisem OSP, dnia 18.03.2021r. (czwartek) od godz. 1600 do 1730.
 5. Bartążek - mieszkanie sołtysa ul. Warmiński Las 15 m 3 (od godz. 1200 do 1400).
 6. Dorotowo - świetlica od godz. 1500do 1800 codziennie w terminie do dnia 21.03.2021r.
 7. Gryźliny i Zielonowo – dostarczane mieszkańcom sołectwa przez sołtysa i radnego w terminie od dnia 16.03.2021r. od godz.1500.
 8. Gągławki – dostarczane mieszkańcom sołectwa przez sołtysa w terminie od 15.03.2021r. do 16.03.2021r. od godz. 1500.
 9. Majdy - Kręsk – dom sołtysa, ul. Jakuba 2 (od godz. 800 do 1600).
 10. Miodówko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stawiguda ul. Olsztyńska 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
 11. Pluski – dom sołtysa, ul. Jeziorna 81 od 16.03.2021r. w godz. 1300 do 1600 lub po uzgodnieniu telefonicznym z sołtysem .
 12. Ruś – świetlica dnia 15.03.2021r. (od godz. 1000 do 1300), dnia 16.03.2021r. (od godz. 1700 do 1900), dnia 18.03.2021r. (od godz.1000do 1300).
 13. Stawiguda – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, sklep Kalafiorek ul. Warszawska 10 (od godz. 700 do 1900).
 14. Tomaszkowo – świetlica ul. Żurawia 3, dnia 19.03.2021r. (piątek) od godz. 1600 do 1900, dnia 20.03.2021r. (sobota) od godz. 1200 do 1600.
 15. Wymój – świetlica dnia 17.03.201r. (środa) od 1800 do 1900, dnia 18.03.2021r. (czwartek) od godz. 1800 do 1900 i dnia 20.03.2021r. (sobota) od godz. 1100 do 1200.