Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

czwartek, 8 kwiecień 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy na cele mieszkaniowe.

Załącznik: