Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Stypendialny” z zakresu realizacji zadania Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

piątek, 7 maj 2021

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Stypendialny” z zakresu realizacji zadania Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Załącznik: Informacja