Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

wtorek, 25 maj 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne:

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dz 59-31 Gryźliny


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne:

 
Załącznik: