Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

wtorek, 1 czerwiec 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy na cele inne:

Załącznik: