Ćwiczenie przeciwpożarowe w Bartągu

piątek, 11 czerwiec 2021

W dniu 12 czerwca 2021r. w godzinach od 8.00 do 11.00 przeprowadzone zostanie ćwiczenie przeciwpożarowe na obiekcie kościół w Bartągu.

Ćwiczenie polegać będzie na symulowanym pożarze wieży kościelnej, przeprowadzeniu działań ratowniczych z ewakuacją, sprawdzeniu zasilania i zaopatrzenia w wodę podczas działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki OSP, zbudowaniu linii zasilającej ze stanowiska przy rzece Łynie (teren przedszkola) do zbiornika przy kościele.

W rejonie ćwiczenia w godzinach od 9:00 do 10:00 wystąpią utrudnienia na drodze powiatowej 1372N (ul. Nad Łyną) w Bartągu. Polegać one będą na zajęciu drogi poprzez ułożenie w poprzek drogi linii zasilającej zbiornik wody, który zostanie postawiony przy kościele.

Droga będzie przejezdna, ułożone zostaną mostki przejazdowe, które umożliwią bezpieczny przejazd. W czasie działań miejsce będzie zabezpieczone przez strażaków z uprawnieniami do kierowania ruchem.

Celem ćwiczenia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym obiektów użyteczności publicznej.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie ćwiczeń. 

Za utrudnienia przepraszamy.